SCHREURS GROEP

Nieuwe Consultatie: Wet stikstofreductie en natuurverbetering

[Contact us for a price]
 

Description

Nieuwe consultatie beschikbaar

Wijziging van de Wet natuurbescherming, de Omgevingswet en enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering).
Dit wetsvoorstel introduceert in de Wet natuurbescherming en later in de Omgevingswet een streef/omgevingswaarde en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren. Het programma wordt gemonitord, elke 6 jaar geactualiseerd en ook tussentijds gewijzigd als dat nodig is om te voldoen aan de streef/omgevingswaarde.

Open consultatie

Indien deze link niet werkt, kopieer dan onderstaande url en plak deze in de adresbalk van uw browser: https://www.internetconsultatie.nl/stikstof

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Justitie en Veiligheid.