SCHREURS GROEP

Nieuwe geconsolideerde versie Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

[Contact us for a price]
 

Description

De geconsolideerde versies van de Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling zijn aangepast. Er zijn wijzigingen op verschillende beleidsterreinen verwerkt. Via de geconsolideerde versie vindt u de herkomst van de wijzigingen en naar de toelichting bij de artikelen.

Aanpassingen in verschillende sporen

De aanpassingen staan in het invoeringsspoor en de aanvullingssporen bij de Omgevingswet. Maar ook andere wetstrajecten brengen aanpassingen aan in het stelsel van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de Spoedwet aanpak stikstof en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de geconsolideerde teksten.

Geconsolideerde teksten Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

In de onderstaande geconsolideerde versies staan de in het Staatsblad gepubliceerde versies van de Omgevingswet en de AMvB's. Ze zijn aangevuld met de laatst bekende wijzigingen die openbaar zijn gemaakt. In de geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling staat de in de Staatscourant gepubliceerde versie. Deze is aangevuld met de wijzigingen door de notificatieversie van de invoeringsregeling en andere bekende wijzigingen.

Uitleg bij geconsolideerde teksten

Door alle wijzigingen van de oorspronkelijke teksten is de toelichting bij de artikelen van de Omgevingswet en de AMvB's verspreid over een groot aantal documenten. In de geconsolideerde teksten van de Omgevingswet en de AMvB's zijn de wijzigingen in kleur weergegeven.

U kunt de toelichting bij de artikelen van de Omgevingswet vinden door te klikken op de nummers in de kolommen rechts van het artikel. Die nummers leiden u naar de Kamerstukken waarin de toelichting staat. Alle aangegeven Kamerstukken samen vormen de toelichting bij het artikel.

In de teksten van de AMvB's zijn de wijzigingen alleen in kleur aangegeven. De toelichting bij de artikelen van de AMvB's staat in de nota van toelichting bij het besluit in het Staatsblad.

Ook in de tekst van de Omgevingsregeling zijn de wijzigingen alleen in kleur aangegeven. In de geconsolideerde tekst komen verschillende paragraaf- en artikelnummers meerdere keren voor. Deze dubbelingen worden later nog aangepast. De toelichting bij de artikelen van de Omgevingsregeling staat in:

Bron: aandeslagmetomgevingswet.nl

Reviews

No posts found

Write a review