Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Antwoord kamervragen PFAS


 

 

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol (ingezonden 18 oktober 2018).
Antwoord van Staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 23 januari 2019).

Downlaod hier de kamervragen en antwoorden.