Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Minister Ollongren stuurt een brief over de voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet: In deze voortgangsbrief...
 


[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven beantwoorden vragen naar aanleiding van ophef over een vergunning voor het...
 

[Contact us for a price]
Geachte supportleden en klanten, Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst! Vanwege de komende veranderingen...
 [Contact us for a price]
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending aan de...
 


[Contact us for a price]
Op 14 juli jl. is de voorpublicatie van het wijzigingsbesluit Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi)...
 


[Contact us for a price]
 
[Contact us for a price]
In deze voorjaarsversie van het ontwerp- Aanvullingsbesluit Bodem (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie. Het gaat...
 

[Contact us for a price]
Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het...
 

[Contact us for a price]
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en...