SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook...
 

[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het   Model Beleid toepassen PFAS houdende grond...
 

[Contact us for a price]
Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de...
 

[Contact us for a price]
KANKERVERWEKKENDE STOFFEN EN PROCESSEN Elk jaar sterven zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD/AC Bodembeheer een...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 19 december 2019 Kamervragen over problemen met de toepassing...
 

[Contact us for a price]
19 december 2019 De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven...
 

[Contact us for a price]
Stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond (TGG) In deze rapportage signaleert de ILT dat de afzetmarkt voor thermisch gereinigde grond (TGG)...
 

[Contact us for a price]
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een informatiedocument met best beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming. Het...
 

[Contact us for a price]
Op 13 december 2019 is een besluit tot stand gekomen tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de...
 

[Contact us for a price]
In het opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een overzicht (Viewer PFAS beleid) gemaakt de stand van zaken van het PFAS beleid van...
 

[Contact us for a price]
4 december 2019 Bron: tweedekamer.nl Download het hele document Geachte voorzitter, Op 10 oktober ontving ik schriftelijke vragen van het lid...
 

[Contact us for a price]
2 december 2019 Minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu heeft antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over het...
 

[Contact us for a price]
De officiele documentem mbt de geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS: - Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader -...
 

[Contact us for a price]
De handelingsopties gebaseerd op de landelijke achtergrondwaarden (0,8 μg/kg droge stof en 0,9 μg/kg droge stof voor PFOS) zijn in onderstaand schema...
 

[Contact us for a price]
Het kabinet versoepelt de norm voor PFAS in de grond van 0,1 microgram per kilo naar 0,8 microgram. Daardoor kan er weer grond worden verplaatst zodat een...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem...
 

[Contact us for a price]
Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 20 november 2019 Kamervragen over de consequenties van PFAS in de (water)bodem. Lees de vragen en...
 

[Contact us for a price]
 november 2019 De PAS-uitspraak van de Raad van State en de PFAS-problematiek hebben effect op een aantal Rijkswaterstaat-projecten....
 
[Contact us for a price]