Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Snelle invoering Omgevingswet blijft gewenst Nu het kabinet is gevallen, roepen de gezamenlijke...
 

[Contact us for a price]
Opnieuw dreigt er uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is nog niet op orde is en de kosten...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Corona heeft ons allen behoorlijk bezig gehouden, maar ook onze creativiteit gestimuleerd.    Naast onze reguliere cursussen, bieden...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden toekomen op de vragen van het...
 
[Contact us for a price]
 
[Contact us for a price]
 


[Contact us for a price]
Minister Ollongren stuurt een brief over de voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet: In deze voortgangsbrief...
 


[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven beantwoorden vragen naar aanleiding van ophef over een vergunning voor het...
 

[Contact us for a price]
Geachte supportleden en klanten, Wie kennis bezit heeft het heden, wie kennis vergroot heeft de toekomst! Vanwege de komende veranderingen...
 [Contact us for a price]
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending aan de...
 


[Contact us for a price]
Op 14 juli jl. is de voorpublicatie van het wijzigingsbesluit Besluit vrijstelling stortverboden buiten inrichtingen (Bvsbi)...