SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
In een brief ( download Brief ) informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit...
 

[Contact us for a price]
Stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond (TGG) In deze rapportage signaleert de ILT dat de afzetmarkt voor thermisch gereinigde grond (TGG)...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven gaat in op een aantal onderwerpen op het gebied van het storten van granuliet. Daarnaast stuurt zij 3 rapporten mee over enkele...
 

[Contact us for a price]
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en...
 

[Contact us for a price]
De officiele documentem mbt de geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS: - Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader -...
 

[Contact us for a price]
Bij besluit van 24 mei 2016 heeft het college de erven onder oplegging van een dwangsom gelast de partij verontreinigde grond op een perceel...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Het RIVM werkt aan een database met analyseresultaten van PFAS in de Nederlandse bodem en grondwater. Heeft u metingen van...
 

[Contact us for a price]
Januari 2020 Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...
 
[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook...
 [Contact us for a price]
De handelingsopties gebaseerd op de landelijke achtergrondwaarden (0,8 μg/kg droge stof en 0,9 μg/kg droge stof voor PFOS) zijn in onderstaand schema...
 

[Contact us for a price]
Op 23 april jl. hebben de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Milieu en het VNG Bestuur onderhandelingsruimte gegeven aan portefeuillehouders Boudewijn...
 

[Contact us for a price]
Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het...
 

[Contact us for a price]
Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de...
 

[Contact us for a price]
In de  jaarrapportage   van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in...
 

[Contact us for a price]
In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de...