SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search


[Contact us for a price]
 november 2019 De PAS-uitspraak van de Raad van State en de PFAS-problematiek hebben effect op een aantal Rijkswaterstaat-projecten....
 

[Contact us for a price]
In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de...
 

[Contact us for a price]
Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de...
 

[Contact us for a price]
De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. Het kabinet werkt op dit moment aan voorstellen voor...
 


[Contact us for a price]
In de  jaarrapportage   van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in...
 

[Contact us for a price]
Voor de vierde keer presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het   Jaarwerkplan Bodem+   in de vorm van een online...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Hierbij presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het  Jaarwerkplan Bodem+   in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2020 geeft de...
 

[Contact us for a price]
J urisprudentie   ECLI:NL:RVS:2019:1428, locatie stort Avelingen aan de Nieuwe Wolpheherensedijk in Gorichem. De betreffende...
 


[Contact us for a price]
Het kabinet versoepelt de norm voor PFAS in de grond van 0,1 microgram per kilo naar 0,8 microgram. Daardoor kan er weer grond worden verplaatst zodat een...
 


[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het...
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie van de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG) in werken van...
 

[Contact us for a price]
In een brief ( download Brief ) informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) sturen het Grondstoffenakkoord naar de Tweede Kamer. Daarnaast gaan zij in op enkele...
 


[Contact us for a price]
Kamerbrief over publicaties chemische stoffen Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over 4 publicaties op het gebied van chemische...
 


[Contact us for a price]
Op 6 februari jl. wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’. De...