SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2016.2) en enkele andere ministeriële...
 
[Contact us for a price]
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen. Onderwerpen die aan...
 

[Contact us for a price]
PFAS worden steeds vaker meegenomen als aanvullende parameters bij partijkeuringen. Er is nog geen landelijk toetsingskader voor hergebruik...
 

[Contact us for a price]
SIKB, de sector milieu van Fenelab en het Platform bodemkwaliteit hebben grote zorgen over de werking van de Europese Verordening...
 

[Contact us for a price]
Momenteel wordt er gewerkt aan de zogeheten modernisering van de BRL 9335. Afgelopen Juli is er een actualisatie van kracht geworden waar in...
 


[Contact us for a price]

Minister wil toegestane hoeveelheid plastic bijmenging beperken

 [Contact us for a price]
Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar - Helpdesk water...
 

[Contact us for a price]
Voorstellen voor de modernisering BRL 9335 Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB (CCvD) heeft het ontwerp van de...
 


[Contact us for a price]
Het RIVM werkt aan een database met analyseresultaten van PFAS in de Nederlandse bodem en grondwater. Heeft u metingen van...
 

[Contact us for a price]
Nederland zit middenin de overgang naar een circulaire economie. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
 [Contact us for a price]
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft duidelijkheid over de verhouding tussen de CE-markering en de andere keurmerken op...
 [Contact us for a price]
Staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) sturen het Grondstoffenakkoord naar de Tweede Kamer. Daarnaast gaan zij in op enkele...