SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Rechtspraak.nl - Print uitspraak Daderschap rechtspersoon opzettelijke overtreding zorgplicht ex art. 13 Wet bodemscherming....
 

[Contact us for a price]
Omgevingsweb | Beantwoording Eerste Kamer vragen over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet...
 

[Contact us for a price]
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor voor baggerwerken. voor een soepel lopend project is het daarom essentieel...
 

[Contact us for a price]
Op 1 februari jl. is bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit licht gewijzigd. Eén van de wijzigingen is de actualisatie van de...
 

[Contact us for a price]
Omgevingsweb - Verbranding teerhoudend asfaltgranulaat: géén broeikasgasinstallatie → géén...
 

[Contact us for a price]
Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar - Helpdesk water...
 

[Contact us for a price]
06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) sturen het Grondstoffenakkoord naar de Tweede Kamer. Daarnaast gaan zij in op enkele...
 

[Contact us for a price]
horende bij Kamerbrief Grondstoffenakkoord, 24-1-2017. Klik om te lezen. Het Grondstoffenakkoord bevat afspraken van de Rijksoverheid...
 


[Contact us for a price]
Overgangstermijn nieuwe werkwijze asbest in bodem - SIKB Sinds de wijziging op 24 augustus 2016...
 

[Contact us for a price]
In de vernieuwde CROW publicatie zijn de 132 en 307 samen genomen en teruggebracht tot 1 richtlijn ‘Werken in of met verontreinigde...
 


[Contact us for a price]
De laatste maanden is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van protocol 7511. SIKB is dan ook blij met het...
 

[Contact us for a price]
Het laatste jaar is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van...
 


[Contact us for a price]
Voorstellen voor de modernisering BRL 9335 Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB (CCvD) heeft het ontwerp van de...
 

[Contact us for a price]
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft het ontwerp van SIKB-protocol 6003 versie 4, vrijgegeven voor een openbare...
 

[Contact us for a price]
Schreurs Opleidingen Catalogus 2016 from Desiree Maes-Zontrop
 

[Contact us for a price]
Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2016.2) en enkele andere ministeriële...
 [Contact us for a price]
2e deelbesluit Wob-verzoek rapportage ILT over certificaten Verordening bouwproducten De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft...
 

[Contact us for a price]
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft duidelijkheid over de verhouding tussen de CE-markering en de andere keurmerken op...