SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search[Contact us for a price]
Omgevingsweb - Verbranding teerhoudend asfaltgranulaat: géén broeikasgasinstallatie → géén...
 

[Contact us for a price]
J urisprudentie   ECLI:NL:RVS:2019:1428, locatie stort Avelingen aan de Nieuwe Wolpheherensedijk in Gorichem. De betreffende...
 

[Contact us for a price]
Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving met betrekking tot bagger en diepe plassen. Onderwerpen die aan...
 


[Contact us for a price]
Omgevingsweb | Beantwoording Eerste Kamer vragen over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet...
 


[Contact us for a price]
Momenteel wordt er gewerkt aan de zogeheten modernisering van de BRL 9335. Afgelopen Juli is er een actualisatie van kracht geworden waar in...
 

[Contact us for a price]
Op 30 mei zijn tijdens een druk bezocht (ca. 240 aanwezigen) minisymposium “Asbest in relatie tot puin in de bodem” de...
 


[Contact us for a price]
De keuringsfrequentie voor het steekproefregime moet worden bepaald aan de hand van de eisen in bijlage H van de Regeling bodemkwaliteit. Het...
 

[Contact us for a price]
Monsterneming conform BRL SIKB 1000 is complex. Waar moeten de grepen genomen worden? Wat is de minimale greepgrootte? En effectief? Hoe...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
In deze bijlage vindt u de beantwoording op kamervragen met betrekking tot de circulaire economie. De vragen hebben betrekking tot het...
 
[Contact us for a price]
Opnieuw kamervragen over PFAS
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Reageer nu op ontwerp-wijzigingsbladen diverse BRL-en
 

[Contact us for a price]
Het programma Schreurs Toets & Rapportage biedt al jaren uitgebreide mogelijkheden voor het toetsen van analyseresultaten aan het Besluit...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Weet wat er speelt in jou vakgebied, anticipeer op wat komen gaat en ben je bewust van de mogelijkheden want wie kennis bezit heeft de...