Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsbrief


 

 

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBERICHTEN

 

Belasting op milieugrondslag

11 maart 2014 nr. BLKB 2014/303M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…meer 

 

Laboratoria: scherpere rapportagegrenzen

Alle documenten in de accreditatieschema's  AP04  en  AS SIKB 3000  zijn geactualiseerd. Belangrijke wijziging is dat nu, in reactie op…meer

 

Actualisering Regeling bodemkwaliteit

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; Gelet op de artikelen 1, 11…meer

 

Staatssecretaris Mansveld moderniseert milieubeleid

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Het leven is de afgelopen decennia wel gezonder en veiliger geworden, maar het werk is…meer

 

Start inspraak tweede wijziging LAP

Nieuwsbericht | 4-3-2014   Het LAP moet voor de tweede keer worden gewijzigd, omdat de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) in het…meer

 

Bodemnormen Rbk opnieuw in lijn met elkaar

Beëindigen van de onzekerheid over de interpretatiedocumenten en tegelijkertijd kostenreductie: dat is het doel van een wijziging van veel documenten…meer

 

 

NIEUWE CURSUS

 

CROW-132: Omgaan met risico’s in de praktijk

De publicatie CROW-132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water” is al een feit vanaf eind 2008. Binnen RAW-uitvoeringsbestekken integraal van toepassing en algemeen gebruikt bij andere besteks- en contractvormen.

Maar hoe goed werkt deze publicatie in de praktijk? We zijn er ondertussen achter dat er onlogische resultaten kunnen ontstaan in de online systematiek van de veiligheidsklassenbepalingen, maar hoe gaan we hiermee om? Met welke bijzondere aandachtspunten en speerpunten is er ondertussen ervaring opgedaan en hoe kunt u daarmee omgaan?

In deze cursus wordt de publicatie met u doorgenomen, maar wordt met name aandacht besteed aan de praktijk van alledag.

Lees meer….

 

BINNENKORT VERKRIJGBAAR!

 

Schreurs Toets Interface

Binnenkort brengen wij de Schreurs Toets Interface op de markt. Dit programma betreft een aanvulling op ons reeds bewezen toetsprogramma ToetsBbk Grond&Bagger.
Met Schreurs Toets Interface kunt u toetsen met behulp van de Botova webservice: importeer meetwaarden, bekijk de resultaten en exporteer deze in een mooi overzicht. We hebben deze software in eigen beheer en kunnen daarom snel inspringen op wensen van de klant!

 

Uw bedrijfslogo en bedrijfsgegevens komen terug in de rapportage. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunnen de rapportages voor u op maat gemaakt worden.

Schreurs Toets Interface zal binnenkort beschikbaar worden gesteld aan leden Kader Bodem, maar is ook verkrijgbaar met afzonderlijke licentie. Zie voor meer info onze website.

 

Noot: het is niet verplicht om met de Botova webservice te toetsen. Ook ons programma ToetsBbk_Grond&Baggervolstaat!

 

CURSUSPROGRAMMA

 

BRL SIKB 9335  Grond (protocollen 1, 2, 4 en 9)

3 april

BRL SIKB 1000  Monsterneming Grond en N-bouwstoffen (1001 en 1002)

8 april

BRL SIKB 1000 Monsterneming V-bouwstoffen en afvalstoffen

9 april

Besluit én Regeling bodemkwaliteit; algemene regels en achtergronden

15 april

Toetsen conform het Besluit bodemkwaliteit + diverse oefeningen

17 april

Materiaalstromen in de wegenbouw

29 april

BRL SIKB 2000 Milieukundig (water)bodemonderzoek

8 mei

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding

15 mei

BRL SIKB 7000 Uitvoering (water)bodemsanering en ingrepen in de waterbodem

22 mei

Bodemkwaliteitskaart opzet en grondverzet

3 juni

CROW-132 Omgaan met risico’s in de praktijk

11 juni

AS6900 Inspectie Werk met IBC bouwstof

26 juni

Asbest in grond: theorie vertaald naar praktijk

 

BRL SIKB 2100  Mechanisch boren

 

Intern Auditor BRL'en SIKB

 

Handhaving Besluit en Regeling bodemkwaliteit

 

Waterbodemonderzoek NEN5720 (NEN5717)

 

Alle bovenstaande cursussen verzorgen wij ook in-company. De cursussen worden desgewenst aangepast aan uw wensen zodat u het maximale resultaat kunt bereiken. En staat de cursus die u zoekt er niet tussen neem dan contact met ons op! Door een verscheidenheid aan zeer specialistische docenten kunnen wij mogelijk toch iets voor u betekenen. Ook een cursus op maat behoort tot de mogelijkheden.

 

ACTUELE CURSUSSEN

 

Besluit bodemkwaliteit

 

15 april: “Bbk: uitgangspunten en algemene regels”. In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in de achtergrond en huidige regels van het Besluit bodemkwaliteit.

 

17 april: “Toetsen conform het Besluit bodemkwaliteit” leert u onder andere waar u op moet letten bij de resultaten die terug komen van het laboratorium, de verschillende toetsen en (uitloog)proeven.

 

 

BRL 1000, 2000, 6000, 7000 en 9335

 

Zoalsbij iedereen wel bekend voert ILT steeds intensievere handhavingsacties uit in de gehele bodemketen.

Door verwijzingen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn de diverse BRL-en onderdeel van de wet geworden.

Voor alle gecertificeerde bedrijven en erkende personen is het van groot belang dat goed op de hoogte zijn van de eisen uit de verschillende BRL-en.

 

Voor iedereen die te maken heeft met de BRL 1000, 2000, 2100, 6000, 7000 en 9335 worden in april, mei en juli de nieuwe reeks BRL-cursussen verzorgd.

Tijdens deze cursussen leert u de achtergronden en verplichtingen. De verschillende, onderliggende protocollen worden behandeld en wordt u wordt op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen en verwachtingen voor de toekomst.

 

SUPPORT

 

Mocht u nog geen lid zijn, neem een jaarabonnement!

 

De dagelijkse ondersteuning bij uw werkzaamheden op gebied van bodem, bouw- en afvalstoffen en het Bbk toetsprogramma (en binnenkort ook de toets interface voor het toetsen met Botova) alleen al zullen u overtuigen.

 

Hieronder staat een overzicht van alle voordelen van het lidmaatschap:

·         Onafhankelijke en deskundige Helpdesk

·         Onbeperkt vragen stellen over werkgebied van het gekozen Kader

·         Toegang tot uitgebreide database van FAQ

·         Toetsprogramma Bbk overeenkomstig het Kader waarvan u lid bent

·         Gratis licentie voor de app Besluit bodemkwaliteit

·         Toegang tot alle info op de website ongeacht het Kader

·         Nieuwsbrief

·         Logo in banner op de website

·         Korting (15%) op cursussen van Schreurs Opleidingen

·         Korting (15%) op toegang tot congressen en workshops

 

SOCIAL MEDIA

 

Discussieer met ons mee via Linked-in:

Besluit bodemkwaliteit

 

Gratis advies en discussie voor leden van Schreurs Uitgeverij bv:

Kader bodem

Kader bouwstoffen

Kader afvalstoffen

 

En discussieer ook mee over ons toetsprogramma en maak uw wensen kenbaar:

ToetsBbk grond en bagger

 

CONTACT

 

Schreurs Groep BV

Postbus 10101

6000 GC Weert

T: 085 877 23 16

 

info@Schreurs-Opleidingen.nl

www.Schreurs-Opleidingen.nl

 

Voor meer informatie bent u altijd welkom op onze website: www.schreurs-groep.nl