Omgevingswet
 

Met de komst van de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke projecten bundelen om het zo eenvoudiger te maken om ruimtelijke projecten te starten. De bedoeling is dat de omgevingswet per 2021 ingaat. Dit heeft gevolgen voor de bodemwetgeving. 

Omgevingswet gaat in 2021 in

Waarom de Omgevingswet?
In 1810 was de eerste wet gericht op de leefomgeving een feit: de Mijnwet. Hierna zijn er nog talloze wetten en regels bijgekomen. Het huidige omgevingsrecht is verouderd, complex en versnipperd. De procedures zijn te ingewikkeld en leiden tot trage besluitvorming. Dit alles kost veel tijd en geld.

Het moet dus anders en beter. Een integrale aanpak met meer ruimte voor maatwerk, minder regels, een snellere doorloop, denken in mogelijkheden maar met behoud van een duurzame leefomgeving.De Omgevingswet en bodem, grond en bouwstoffen
De Omgevingswet  is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer maar bodem is 1 van de onderwerpen die vooralsnog buiten het wetsvoorstel is gehouden. Het beleid op dit gebied wordt  inhoudelijk vernieuwd. Zo wordt onder andere de inhoud van de Wbb herzien om gebiedsgericht bodembeheer mogelijk te maken.  Het is de bedoeling dat er meer eenvoudigere en algemene regels komen. De normeringssystematiek bij het bouwen van woningen zal meer gebaseerd worden op het gebruik van de bodem en de risico’s voor de mens.  Via de Aanvullingswet bodem die momenteel opgesteld wordt, kunnen de kaders voor deze nieuwe regels straks tegelijk met de Omgevingswet in werking treden.

Schreurs en de Omgevingswet

Het is reeds bekend dat een aantal artikelen van de huidige Wbb aangepast zullen worden maar wat betekend de Omgevingswet voor het Besluit bodemkwaliteit? Ook dit zal niet 1 op 1 opgenomen worden in de Omgevingswet.

Schreurs ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden ons leden en cursisten op de weg naar de Omgevingswet.

[Contact us for a price]
Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

 

[Contact us for a price]

Eerder dit jaar gingen de Aanvullingswetten voor bodem en geluid naar de Tweede Kamer. Bij inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsstelsel op 1 januari 2021 gaan deze wetten op in de Omgevingswet.
Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswet bodem 

 

 

[Contact us for a price]
Version:1.0 StartHTML:000000257 EndHTML:000156071 StartFragment:000009491 EndFragment:000155996 StartSelection:000009510...
 


[Contact us for a price]
In een brief ( download Brief ) informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit...
 

[Contact us for a price]
2 december 2019 Minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu heeft antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over het...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een informatiedocument met best beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming. Het...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD/AC Bodembeheer een...
 

[Contact us for a price]
Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de...
 

[Contact us for a price]
Januari 2020 Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...