De Omgevingswet is per 1 januari 2024 inwerking

Onze (reguliere) cursussen en software zijn inmiddels volledig aangepast aan de nieuwe wet-en regelgeving volgens de Omgevingswet. Wij bieden hiermee onze cursisten en klanten graag handvaten en inzicht aan bij de vertaalslag naar de Omgevingswet en de Overgangsrecht.

Wat verandert er voor de bodemspecialist?

Voor de bodemspecialist zal het een zoektocht worden naar waar de relevantie bodemwetgeving verwoord is. De gemoderniseerde versie van de Wbb is volledig opgenomen in de Omgevingswet maar het Besluit bodemkwaliteit slechts voor een deel, het overige deel blijft achter in het Bbk en het Rbk 2022. In grote lijnen zal de beoordelingssystematiek hetzelfde blijven.

Daarnaast krijgen we, waarschijnlijk nog meer dan eerst, te maken met verschillende Omgevingsplannen van gemeentes welke een specifiekere invulling kunnen geven aan het bodembeleid.

Ook kennis van de bodemwetgeving zoals de Wbb en het Bbk zijn nu en tot ver in de toekomst van groot belang. Waarom?

  • De huidige regels uit het Bbk blijven grotendeels bestaan (zij het in een ander jasje).
  • Overgangsrecht zorgt ervoor dat delen van de Wbb nog jarenlang van toepassing zullen zijn.
  • Bestaande regelgeving is in feite terug te vinden in de wettelijke regelgeving onder de Omgevingswet, zij het met een andere naam.

Schreurs Groep ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden onze leden en cursisten met kennis van de Omgevingswet.