Volg hieronder het laatste nieuws van de Omgevinsgwet en Bodem:
[Contact us for a price]
Kamerbrief over digitale toegankelijkheid websites Omgevingswet Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over digitale...
 

[Contact us for a price]
Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Voor onder andere lopende bodemsaneringen geldt er in sommige situaties...
 

[Contact us for a price]
De afgelopen twee jaar zijn vier in de wet verankerde normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van enkele toezeggingen die hij heeft gedaan met betrekking tot de...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022...
 

[Contact us for a price]
SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze...
 


[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de Inwerkingtreding van de...
 

[Contact us for a price]
Nog iets meer dan een half jaar en dan stapt Nederland over naar het stelsel Omgevingswet. Veel bestaande regelgeving komt in...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
In het kort Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk...
 

[Contact us for a price]
In het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem ontbreekt in een set wetsartikelen per abuis één verwijzing. Het gevolg van het ontbreken...
 

[Contact us for a price]
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2014. Na een hoofdelijke stemming bleek...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de...
 

[Contact us for a price]
In de afweging met de interbestuurlijke partijen heeft het belang van duidelijkheid en zorgvuldigheid vooropgestaan. Daarom is er brede...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten...
 

[Contact us for a price]
Impact voor beleidsdomein Bodem genoemd: De Omgevingswet kent een andere benadering van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging dan de Wet...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (beste...
 

[Contact us for a price]
Op 20 oktober 2022 is de internetconsultatie gestart van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot...
 

[Contact us for a price]
Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij...
 

[Contact us for a price]
Op aandringen van de provincies wordt de invoering van de Omgevingswet  met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.