Volg hieronder het laatste nieuws van de Omgevinsgwet en Bodem:
[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de...
 

[Contact us for a price]
In de   ‘Factsheet verspreidingsbeleid’ is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de...
 

[Contact us for a price]
Die bepaling, dat KB, dat koninklijk besluit, zou ik op korte termijn willen slaan en de inwerkingtredingsdatum zou ik willen bepalen op 1 januari 2023. Eigenlijk zou het debat van vandaag met name daarover kunnen gaan, want de wetgeving zelf is natuurlijk al uitbundig behandeld in de afgelopen tien jaar.
 


[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid...
 


[Contact us for a price]
Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de...
 


[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) deelt de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet met de Tweede Kamer. De Eerste...
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. "Met deze brief...
 


[Contact us for a price]
De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de vier AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten...
 


[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de voorgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks...
 

[Contact us for a price]
De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle...
 

[Contact us for a price]
 


[Contact us for a price]
Minister Ollengren heeft een brief naar de tweede kamer verstuurd met daarin de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Zij geeft...
 


[Contact us for a price]
  De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet bevat regels voor het gebruik van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...
 

[Contact us for a price]
 


[Contact us for a price]
Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is op 25 februari 2021 gepubliceerd in  het Staatsblad (verwijst naar een andere website) . Met...