Volg hieronder het laatste nieuws van de Omgevinsgwet en Bodem:
[Contact us for a price]
De conclusie is dat het eerste kwartaal over het algemeen rustig is verlopen wordt mede onderbouwd vanuit de monitoring van het DSO, de...
 

[Contact us for a price]
De Omgevingswet is nu ruim 100 dagen in werking. Wat zijn de eerste ervaringen met de regels voor bodem onder de nieuwe wet?...
 


[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de implementatie (in het bijzonder de monitoring en evaluatie) van de Omgevingswet. De vragen...
 

[Contact us for a price]
Er is een nieuwe pagina ontwikkeld over de regels omtrent het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) beschrijft hoe hij de Tweede Kamer op de hoogte houdt van de invoering van de Omgevingswet en eventuele knelpunten...
 

[Contact us for a price]
De Omgevingswet 2024 Video | 27-12-2023 Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. U krijgt met de Omgevingswet te maken...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) treedt op 1 januari 2024 in werking. Het College van Deskundigen Grondstoffen en...
 

[Contact us for a price]
Kamerbrief over digitale toegankelijkheid websites Omgevingswet Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over digitale...
 

[Contact us for a price]
Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Voor onder andere lopende bodemsaneringen geldt er in sommige situaties...
 

[Contact us for a price]
De afgelopen twee jaar zijn vier in de wet verankerde normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van enkele toezeggingen die hij heeft gedaan met betrekking tot de...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022...
 

[Contact us for a price]
SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze...
 


[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de Inwerkingtreding van de...
 

[Contact us for a price]
Nog iets meer dan een half jaar en dan stapt Nederland over naar het stelsel Omgevingswet. Veel bestaande regelgeving komt in...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
In het kort Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk...
 

[Contact us for a price]
In het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem ontbreekt in een set wetsartikelen per abuis één verwijzing. Het gevolg van het ontbreken...
 

[Contact us for a price]
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2014. Na een hoofdelijke stemming bleek...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de...