Onderzoek & Saneren voor adviesbureaus/projectleiders - 3 dgn

[Contact us for a price]
 

In deze meerdaagse cursus, speciaal samengesteld voor (beginnende) medewerkers adviesbureaus en projectleiders, wordt relevante kennis en het wettelijke kader met betrekking tot de werkzaamheden in de bodem uitvoerig behandeld. Met welke regelgeving en juridische aspecten dient er in de praktijk rekening te worden gehouden?

Onderzoek & saneren onder de Omgevingswet bestaat uit 3 onderdelen:

 • Algemene kennis van bodem en grond incl. de bijbehorende besluiten en regelgeving.
 • De achtergronden en eisen aan graven en saneren onder de Omgevingswet.
 • Inzicht in alle eisen en normen die relevant zijn bij het uitvoeren van  Verkennend landbodemonderzoek zoals beschreven in de NEN5740, incl. het vooronderzoek conform de NEN5725.

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
De cursus vormt een goede basis en is met name voor personeel werkzaam bij adviesbureaus die de bodemonderzoeken voorbereiden, aansturen, uitvoeren en/of rapporteren alsmede medewerkers van gemeentes of omgevingsdiensten die landbodemonderzoeken moeten toetsen.

Let op: u kunt alle dagen zoals hieronder aangegeven ook 'afzonderlijk' volgen. 

Onderzoek & Saneren onder de Omgevingswet voor adviesbureaus en projectleiders bestaat uit 3 cursusdagen:

Dag 1: Basis bodemwetgeving
  • Wat is bodem? 
   • Bodemopbouw
   • Bodemeigenschappen
   • Welke grondsoorten waar in Nederland
  • Overzicht wet- en regelgeving
   • Wet bodembescherming
    • geval van ernstige bodemverontreiniging
    • historische en nieuwe verontreinigingen
   • Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
   • Omgevingswet
    • hoe is bodem opgenomen in de Omgevingswet?
    • waar zijn de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit gebleven?
   • Relatie met ARBO wetgeving
  • Documenten van overige partijen
   • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
   • CROW publicaties
   • NEN normen
  • Opbouw onderzoek
   • Vooronderzoek
   • Veldwerk
   • Analyses
  • Interpretatie/ Milieuhygiënisch bodemonderzoek in het kort
   • Vooronderzoek
   • Verkennend bodemonderzoek
   • Aanvullend bodemonderzoek
   • Nader bodemonderzoek
   • Partijkeuring
Dag 2: Graven en saneren onder de Omgevingswet
  • Bodem verontreinigingen (grondwater)
   • Veel voorkomende verontreinigen
   • Gedrag van bodemverontreinigingen
   • Toetsingskader bodemverontreiniging
   • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Wijzigingen Wbb (was-wordt)
  • Overgangsrecht, bruidsschat
  • Instructieregels
   • Lokaal beleid
   • Verdwijning BUS meldingen, Circulaire bodemsanering
  • Milieubelastende activiteit graven & saneren
   • Wat is saneren?
   • Conventioneel of in situ
   • Boven en onder interventiewaarde
   • Melding- en zorgplicht
   • Tijdelijk uitplaatsen
  • Uitvoering van milieubelastende activiteit graven & saneren:
   • Inhoud uitvoeringsplan 
   • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
   • RAW systematiek
   • Veiligheid bij bodemsanering
   • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)
   • Grondstromen en transportdocumenten

Dag 3: NEN5740 verkennend bodemondzoek
  • Inleiding en programma
  • Wettelijk kader voor bodemonderzoek
   • Aanleiding voor bodemonderzoek
   • Omgevingswet, Kwalibo, Bbk en Rbk
   • Van toepassing zijnde (NEN)normen
  • Vooronderzoek Landbodem (NEN5725)
   • Doel en principe vooronderzoek
   • Werkwijze en gebruik checklists
   • Rapportage vooronderzoek
  • Verkennend onderzoek landbodem (NEN5740)
   • Doel en principe Verkennend landbodemonderzoek
   • Hypothese en onderzoekstrategie
   • Veldwerk (protocollen 2001 en 2002)
   • Monsterselectie en analyse
  • Verkennend onderzoek asbest in grond
   • Eisen vanuit de NEN 5707
   • Veldwerk (NEN5707 en P2018)
   • Monsterselectie en analyse
  • Rapportage verkennend onderzoek
   • Toetsing en interpretatie
   • Rapportage en advies
 • 16, 18 januari en 8 februari 2024
 • 14, 23 mei en 13 juni 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  3 dagen van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.979,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum: