SCHREURS GROEP

Onderzoekstechnieken volledig geactualiseerd

[Contact us for a price]
 

Description

In opdracht van Bodem+ heeft Sweco het onderdeel onderzoekstechnieken op www.bodemrichtlijn geactualiseerd. Er zijn nu 146 technieken beschreven, waarvan 59 gedetailleerd in een technieksheet.

 

Electromagnetische metingen

Technieksheets

Voor de volgende technieken is een nieuwe sheet opgesteld: FID/PID, Gamma-ray sensor, Canister luchtmonstername, (Tijdgewogen) diffusie en sorptie monsterneming, Drone, GeoFlo, HPT-sondering met MPT-minipomproef en de Sondering - seismisch.

Validatie

In het voortraject is voor een aantal technieken al intensief samengewerkt met een aantal extern deskundigen. De resultaten van deze afstemming heeft mede geresulteerd in de aanpassing van de techniekbeschrijvingen. In het laatste validatieproces zijn alle beschrijvingen aan circa 50 deskundigen voorgelegd voor commentaar. Dank hiervoor aan:  BioClear, Deltares, DEEP, Fugro, Medusa, Texplor, Provincie Noord-Brabant, MWH Global, EniSSA, Baan om de aarde, TNO, Versa, Tauw, RHDHV, ALcontrol, Aurea Imaging / Skeye, IbLand en andere leveranciers.

Database en zoekapplicatie

Vanzelfsprekend is ook de database voor de zoekapplicatie geactualiseerd. Met de zoekapplicatie zijn technieken te selecteren op:

  • (38) onderzoeksvragen en/of;
  • (63) techniekeigenschappen.

De resulterende technieken kunnen ook met elkaar worden vergeleken: in een vervolgstap toont de zoekapplicatie desgewenst voor welke onderzoeksvragen en techniekeigenschappen de techniek voldoet (+ = waar; - = niet waar; o = gedeeltelijk of soms waar).

Verantwoording

Zie de verantwoordingsrapportage waarin het doorlopen proces, de gemaakte keuzen, betrokken derden en resultaten staan beschreven. De motivatie voor acties op individuele technieken is gegeven in de voorstudie Inventarisatie t.b.v. actualisatie Bodemonderzoekstechnieken, (Sweco, 15 december 2015).

 

Bron: bodemplus.nl