SCHREURS GROEP

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

[Contact us for a price]
 

Description

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

- Nota van toelichting van ontwerpbesluit

- Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit over mestgegevens via de elektronische weg

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet om een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. 

Reviews

No posts found

Write a review