SCHREURS GROEP

Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken?

[Contact us for a price]
 

Description

Vraag

Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken?

 

Antwoord

Voor onderzoeken ten behoeve van projecten geldt dat deze per direct PFAS-metingen moeten gaan meenemen in de onderzoeken. Omdat onze waterbeheerders hun onderzoeken en baggeractiviteiten jarenlang vooruit plannen, is voor hen een overgangsregeling van toepassing voor projecten die niet voldoen aan het handelingskader. Voor onderzoeken voor projecten geldt dat deze per direct PFAS-metingen moeten gaan meenemen in de onderzoeken. Waterbeheerders en andere uitvoerders hebben tot 1 oktober 2019 de tijd om hun projecten in lijn te brengen met het handelingskader.

De verplichting om op PFAS te analyseren in de situaties dat dit verplicht is volgens het tijdelijk handelingskader, geldt vanaf het moment dat het tijdelijk handelingskader aan de Tweede Kamer is aangeboden. De achtergrond van het ontbreken van een overgangstermijn voor de verplichting om te analyseren is dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht was.

Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019, waarmee deze milieuhygiënische verklaringen nog mogen worden gebruikt om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019, moet de partij wel aanvullend op PFAS  worden onderzocht.

tabel: overgangstermijn analyse op PFAS
 

Toepassing partij voor 1 oktober 2019

Toepassing partij vanaf 1 oktober 2019

Monsterneming en veldwerk uitgevoerd voor verzending kamerbrief

Analyse op PFAS niet verplicht

Aanvullende analyse op PFAS noodzakelijk

Monsterneming en veldwerk uitgevoerd na verzending kamerbrief

Verplicht meenemen van PFAS bij het onderzoek

Verplicht meenemen van PFAS bij het onderzoek

Bron: Bodemplus.nl

Reviews

No posts found

Write a review