PFAS actueel beleid

[Contact us for a price]
 

FAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) zoals PFOS, PFOA en GenX zijn ‘nieuwe’ stoffen als het gaat om bodemverontreiniging. Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief. Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en sediment delend

De belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde handelingskader zijn:

 • In het geactualiseerde handelingskader is het onderscheid tussen het toepassen van grond en baggerspecie boven en beneden grondwaterniveau komen te vervallen. Met de waarden die gelden voor de specifieke bodemkwaliteitsklasse boven grondwaterniveau wordt het grondwater afdoende beschermd.
 • Er is een vuistregel opgenomen om uitschieters te identificeren.
 • Er is omschreven wanneer een oppervlaktewaterlichaam ‘sediment delend’ is.

Op basis van de uitkomst van diverse onderzoeken worden de in het handelingskader geadviseerde toepassingswaarden gehandhaafd.

De definitieve risiconormen en het actuele handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, worden uitgebreid behandeld in deze halve cursusdag. Het blijkt zeer complex om vast te stellen welke normen bij welke toepassingen horen. In de cursus worden u hiervoor handvaten aangeboden. 

Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders, adviseurs en beleidsmakers van zowel overheden, adviesbureaus, aannemers, grondbanken en grondreinigers.

Programma

 • PFAS
  • Wat zijn PFAS
  • Toepassingen 
  • Risico’s en gedrag in de bodem
 • Actueel Beleid
  • PFAS in het kader van de zorgplicht
  • Risicogrenswaarden grond en grondwater
   • Rapportages RIVM
  • Tijdelijk Handelingskader PFAS voor hergebruik PFAS houdende grond
   • Reeds opgesteld beleid
   • Opstellen lokaal beleid / gebiedsspecifiek
  • PFAS in de praktijk 
   • Aandachtspunten
   • verspreiden van baggerspecie (aangrenzend perceel)
   • toepassen op landbodem,
   • toepassen op waterbodem
   • toepassen in diepe plassengrondwater
  • PFAS in de toekomst
 • op aanvraag

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,-  excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum:

 

rustig, duidelijk en goed uitgelegd. Docent beschikt over zeer veel kennis, mooie en duidelijke presentatie.
Erg verhelderend, geeft een goed beeld van het ontstaan van regels en wat de stof inhoudt.
Write a review