[Contact us for a price]
Een memo is uitgegeven door RIVM over de Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor...
 


[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) en minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) informeren de Tweede...
 

[Contact us for a price]
Het Ministerie van  IenW  Infrastructuur en Waterstaat  heeft het  RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   gevraagd om...
 

[Contact us for a price]
Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
 
[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over tussentijdse acties voor de aanpak van PFAS in grond en baggerspecie. Zij stuurt het rapport...
 

[Contact us for a price]
In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de...
 

[Contact us for a price]
Polyfluoroalkyl substances, or PFAS, are a group of man-made chemicals that includes perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorooctane sulfonate (PFOS),...
 

[Contact us for a price]
Op 13 februari 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen een   kamerbrief   over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. In...
 

[Contact us for a price]
11 februari 2020 Volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), vinden bouwprojecten en werkzaamheden rondom waterveiligheid...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven stuurt de antwoorden op feitelijke vragen over het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PAS naar de Tweede Kamer....
 

[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het   Model Beleid toepassen PFAS houdende grond...
 

[Contact us for a price]
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling...
 

[Contact us for a price]
Op 13 december 2019 is een besluit tot stand gekomen tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de...
 

[Contact us for a price]
In het opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een overzicht (Viewer PFAS beleid) gemaakt de stand van zaken van het PFAS beleid van...
 

[Contact us for a price]
4 december 2019 Bron: tweedekamer.nl Download het hele document Geachte voorzitter, Op 10 oktober ontving ik schriftelijke vragen van het lid...
 

[Contact us for a price]
De officiele documentem mbt de geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS: - Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader -...
 

[Contact us for a price]
De handelingsopties gebaseerd op de landelijke achtergrondwaarden (0,8 μg/kg droge stof en 0,9 μg/kg droge stof voor PFOS) zijn in onderstaand schema...
 
FAQ PFAS