PFAS: toch landelijk beleid!?

PFAS: toch landelijk beleid!?

Gisteren heeft het Bodembreedforum samen met het Expertisecentrum PFAS in Utrecht een bijeenkomst verzorgd over PFAS. In een volle zaal werden de totstandkoming en inhoud van het handelingskader en de actualiteiten kort uiteengezet.

[Contact us for a price]
 

Gisteren heeft het Bodembreedforum samen met het Expertisecentrum PFAS in Utrecht een bijeenkomst verzorgd over PFAS. In een volle zaal werden de totstandkoming en inhoud van het handelingskader en de actualiteiten kort uiteengezet.

Belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige bijeenkomst was dat het Rijk zich nu wel gaat mengen in het beleid (zie ook onderstaande artikelen). PFAS wordt in het hele land aangetroffen, meestal in zeer lage concentraties. Deze hele lage concentraties leiden niet tot een onaanvaardbaar risico maar doordat er geen beleid is komt de markt op slot te zitten. Het huidig bodembeleid biedt echter wel mogelijkheden; bijlage 6 uit de circulaire bodemsanering geeft aan hoe om te gaan met niet-genormeerde stoffen. Daarnaast heeft het RIVM risicogrenswaarden opgesteld. Zowel de wijze waarop lokaal beleid kan worden opgesteld als de risicogrenswaarden dienen nog verder uitgekristalliseerd te worden, maar er zijn zeker wel mogelijkheden om zowel saneringen als hergebruik van grond te regelen. Ook nu er een landelijk beleid aankomt is dat geen reden om te wachten en de markt op slot te zetten. Er zijn voldoende mogelijkheden om verantwoordelijkheden te nemen via lokaal beleid en om alvast te anticiperen op wat er komen gaat.

Over de normering wordt nog een wetenschappelijke discussie gevoerd. De EFSA heeft hun rapportage “Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food” openbaar gemaakt. De notulen van het overleg van 10 december jl. betreffende dit onderwerp zijn eveneens beschikbaar. Deze zijn voor onze leden ook terug te vinden op onze website via het ledenportaal en via de link in het onderstaande artikel. Wat de consequenties zijn voor de bodemnormen zal worden bezien, hier zal het RIVM op korte termijn mee aan de slag gaan.

Wij, Schreurs Groep, zijn van mening dat voor zowel het lokaal als landelijk beleid, de huidige en toekomstige grenswaarden van het RIVM gevolgd kunnen worden. Gezien de achterliggende onderzoeken, formules en aannames waarmee deze tot stand gekomen zijn, dient er wel gekeken te worden naar het detailniveau, afronding en onderling mogelijk zeer geringe verschillen. Een goede reproduceerbare en betaalbare analyse voor de SOM PFAS met bijbehorende norm biedt een belangrijke meerwaarde. PFOS en PFOA zijn nu de meest voorkomende en risicovolle PFAS verbindingen maar niet de enige. PFOS en PFOA zijn op korte termijn uitgefaseerd (zullen echter nog lang in het milieu aanwezig blijven) en de hoeveelheid vervangers zal nog stijgen.

Meer weten? Advies nodig bij het opstellen van (lokaal) beleid? Wij hebben de kennis en ervaring. Neem contact met ons op via info@schreurs-groep.nl, volg de cursus 'PFAS in grond en grondwater' of probeer eens ons programma Schreurs PFAS-toets en Rapportage (SPR).

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in onze branche en nog geen lid van Support? Meld je nu aan via https://www.schreurs-groep.nl/advies-home/support/