SAR - Schreurs Asbesttoets & Rapportage

[Contact us for a price]
 

SAR is opgesteld in samenwerking met Giljam van Vliet (KVM Consult) en John Fuijkink (JF-Consultancy) 

Het programma kan rekenen met zowel asbestverzamelmonsters als grond- en puinmonster (kleine fractie) en toetsen aan alle in Nederland en EG beschikbare grenswaarden en normen op het gebied van asbest in bodem, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.

Zo voorziet SAR in een gebruikersvriendelijke interface om alle berekeningen conform de NEN5707 en NEN5897 uit te voeren: gemiddelde concentraties per traject, per RE, boven-en ondergrenzen, homogeniteitstoets en meer.
Door de overzichtelijke invulschermen loop je met gemak door het programma heen.

Het programma kan gebruikt worden voor alle onderzoeken die beschreven staan in de NEN5707 en NEN5897:

 • Visuele inspectie maaiveld
  • ook voor steekproefsgewijs gekozen inspectievlakken
 • Verkennend onderzoek
  • alle hypothesen mogelijk
 • Nader onderzoek
  • vaststellen gemiddeld gehalte per Ruimtelijke Eenheid
  • vaststellen omvang verontreiniging per homogeen vlak
 • Partijkeuringen (bekijk de video!)

De volgende berekeningen worden geheel automatisch uitgevoerd en in een overzichtelijke rapportage weergegeven:

 • Homogeniteit
 • Gemiddeld asbestgehalte per deellocatie of Ruimtelijke Eenheid
 • Gehalte aan asbest materialen (per traject in een gat/sleuf)
 • Onder- en bovengrens voor asbest materialen
 • Totaal gehalte aan asbest
 • Onder- en bovengrens voor het totale monster

Inclusief de SAR Veldmodule

Met de veldmodule kunt u vanuit het werkveld gegevens invullen en deze later importeren in de SAR Rekentool.
 Het programma is een hulpmiddel bij de bepaling van asbest in:

 • bodem
 • partijen grond
 • bouwafval
 • sloopafval
 • granulaat

Graag zelf een keer proberen wat SAR allemaal voor u kan betekenen? Vraag een GRATIS proeflicentie aan en test het zelf (geheel vrijblijvend) uit!
Wij kunnen ook op locatie komen voor het geven van een DEMO. Ook deze zijn geheel vrijblijvend en GRATIS. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op!

Heeft u interesse in SAR? Vraag een gratis en vrijblijvend een proeflicentie aan en ervaar 10 dgn lang wat Scheurs Asbesttoets & Rapportage voor u kan betekenen!

Relevante documentatie:

 • NEN5707, Bodem-inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN5897, Inspectie en monsterneming van asbest in bouwafval, sloopafval en recyclinggranulaat
 • SIKB protocol 2018, Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
 • NEN5896, Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
 • NEN5898, Bepaling van gehalte aan asbest in gron, waterbodem, bouwafval, sloopafval en granulaat
 • NEN5725, Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek
 • NTA5727, Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
 • ADV223, Leeswijzer voor gebruik van asbestbodemnormen

 

Kosten Licentie SAR (Schreurs Asbesttoets & Rapportage) 

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 401,65
Extra Licentie € 160,65

 

 

 

Kosten Licentie SAR inclusief veldmodule:

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 615,85
Extra Licentie € 241,00

 

 

 

Systeemeisen van Schreurs Automatisering software:   
Excel 2016 of hoger, vanaf Windows 10 (32/64bit) en werkende internetverbinding.
Raadpleeg de Licentievoorwaarden