Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR)


 

Nieuwe versie van SVR (V3.30) is beschikbaar* en bevat de volgende  aanpassingen:

 
 • Bugfix: voor grondwater is geen Lutum in OS correctie nodig, maar SVR kwam met een melding dat deze niet aanwezig waren.
 • CROW132 toetsing is niet meer geldig en dus verwijderd.
 • PGS-klasse verwijderd, dit is geen onderdeel meer van CROW 400.
 • Seleen toegevoegd. Tevens enkele stoffen uit Schreurs Toets&Rapportage toegevoegd (zoals MTBE, som TEQ, ..)
 • Bugfix: kookpunt Tin aangepast. Tin niet meer vluchtig!
 • Indien geen SRC waarde aanwezig, maar wel een Interventiewaarde, dan wordt automatisch aan Interventiewaarde getoetst. Dit werkt ook andersom indien er geen Interventiewaarde aanwezig is.
 • Sommen van de som-parameters worden door SVR nu berekend a.h.v. de individuele stoffen. SIKB code som*0,7 zijn al sinds vóór versie 11.0.0 vervallen en worden niet meer ondersteund.
 • automatische hoogte instelling bij exporteren (monsters, klassebepalende parameters) zodat volledige teksten leesbaar zijn.
 • De layout rapportage pagina's zijn nu Staand (Portrait) i.p.v. Liggend (Landscape).
 • Bugfix: in de pagina kopstekst stond de oude naamgeving SVT, dit is aangepast naar SVR.

* Indien u reeds over een (proef)licentie beschikt heeft u automatisch bericht ontvangen met daarin toegang tot de nieuwe versie SVR

 

    dgdgdg

Gebruikers van software SVR zijn erg enthousiast over het programma!

Onze huidige gebruikers zijn zeer enthousiast en geven aan dat toetsing met SVR
(Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage) eenvoudig en doeltreffend is.
Groot voordeel wat men ervaart is de mogelijkheid om in een keer meerdere monsters
te importeren en te toetsen aan CROW400. Analyse getallen behoeven dus niet nogmaals handmatig te worden ingevoerd.

Lees hieronder de bevinding van een gediplomeerd Hoger Veiligheidskundige
inzake het gebruik van SVR:

 

"Voor het bepalen van de veiligheidsklasse bij bodemsaneringen gebruik ik als hoger veiligheidskundige alleen het programma SVR van Schreurs Groep en niet de rekentool op de website van de CROW omdat ik inzage wil hebben het waarom van een bepaalde uitkomst. Dat kan wel met SVR in niet met de rekentool van CROW. Verder zijn de fysische eigenschappen van een groot aantal stoffen in het programma zichtbaar gemaakt. Deze fysische eigenschappen zijn vaak onmisbaar voor het inschatten van de veiligheidsrisico’s. Ook kan je met het programma een mooi rapport maken en is gelijktijdige toetsing aan de CROW-132 en CROW-400 mogelijk. Al met al een goed programma die ik iedereen zou willen aanbevelen!"  Hattink advies B.V. Jan Dirk Hattink

 Heeft u interesse in SVR? Vraag een gratis proeflicentie aan voor 10 dagen.

Het programma SVR voor het bepalen van de veiligheidsklasse bij het werken op of in en met verontreinigde bodem. Het programma is gebaseerd op de CROW400, opvolger van de CROW132 en heeft onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Klassebepaling per compartiment en per stof;

 • Per stof de mogelijkheid om te kiezen voor de toetsing aan SRC of tussen- en interventiewaarde;

 • Defaultknop om eigen gekozen toetsmogelijkheden terug te zetten naar oorspronkelijke waarden (SRC / interventiewaarde);

 • Overzicht klassebepalende parameters;

 • Overzicht klassebepalend compartiment;

 • Totaalresultaat per compartiment: veiligheidsklasse, toetsing vluchtig of niet vluchtig;

 • Overzicht beheersmaatregelen;

 • Import mogelijk txt/xml files;

 • Toetsing aan meer stoffen dan vernoemd in de SRC-lijst van de CROW400;

 • Correct lutum en organisch stof conform Bbk.  

 

Kosten

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) (incl. importmodule)
Licenties Prijs Omschrijving
1 gebruiker € 375,-  
+1 extra gebruiker € 150,- Prijs voor iedere extra gebruiker
Meer dan 5   Vraag ons om een offerte

Prijzen zijn per jaar excl. BTW.
Wilt u meer info over deze software?
Neem contact met ons op via info@schreurs-groep.nl.

Hieronder enkele screenshots die een indruk geven van de uitgebreide mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer SVR (Info_SVR.pdf, 935 Kb) [Download]