Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR)


Geheel nieuw is het programma SVR voor het bepalen van de veiligheidsklasse bij het werken op of in en met verontreinigde bodem. Het programma is gebaseerd op de CROW400, opvolger van de CROW132 en heeft onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Klassebepaling per compartiment en per stof;

 • Per stof de mogelijkheid om te kiezen voor de toetsing aan SRC of tussen- en interventiewaarde;

 • Defaultknop om eigen gekozen toetsmogelijkheden terug te zetten naar oorspronkelijke waarden (SRC / interventiewaarde);

 • Per stof de PGS-klasse

 • Overzicht klassebepalende parameters;

 • Overzicht klassebepalend compartiment;

 • Totaalresultaat per compartiment: veiligheidsklasse, toetsing vluchtig of niet vluchtig, PGS-klasse;

 • Overzicht beheersmaatregelen;

 • Import mogelijk txt/xml files;

 • Gelijktijdige toets CROW312 en CROW400;

 • Toetsing aan meer stoffen dan vernoemd in de SRC-lijst van de CROW400;

 • Correct lutum en organisch stof conform Bbk. 

  Onze huidige gebruikers zijn zeer enthousiast en geven aan dat toetsing met SVR (Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage) eenvoudig en doeltreffend is. Groot voordeel wat men ervaart is de mogelijkheid om in een keer meerdere monsters te importeren en te toetsen aan CROW400. Analyse getallen behoeven dus niet nogmaals handmatig te worden ingevoerd.

 

Heeft u interesse in SVR? Vraag een gratis proeflicentie aan voor 10 dagen. 

Kosten

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) (incl. importmodule)
Licenties Prijs Omschrijving
1 gebruiker € 375,-  
+1 extra gebruiker € 150,- Prijs voor iedere extra gebruiker
Meer dan 5   Vraag ons om een offerte

Prijzen zijn per jaar excl. BTW.
Wilt u meer info over deze software?
Neem contact met ons op via info@schreurs-groep.nl.

Hieronder enkele screenshots die een indruk geven van de uitgebreide mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer SVR (Info_SVR.pdf, 935 Kb) [Download]