SKR - Schreurs K-waardetoets & Rapportage

[Contact us for a price]
 

De keuringsfrequentie voor het steekproefregime moet worden bepaald aan de hand van de eisen in bijlage H van de Regeling bodemkwaliteit. Het bepalen van de keuringsfrequentie is relatief complex en na vele vragen hebben wij daarvoor het programma SKR opgezet. Met deze rekentool kunt u eenvoudig de K-waarde bepalen.

Het programma is gebaseerd op de eisen uit de BRL 9335, protocol 1002: Grond uit projecten en heeft onder andere de volgende mogelijkheden:

  • K-waarde bepaling voor grond uit projecten
  • K-waarde bepaling bij (grondreiningings)processen
  • K-waarde bepaling voor bouwstoffen
  • Bepalen van de K-waarde conform de huidige  9335-v4

Kosten Licentie SKR (Schreurs K-waardetoets & Rapportage)

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 401,65
Extra Licentie € 160,65

Systeemeisen van Schreurs Automatisering software:   
Excel 2016 of hoger, vanaf Windows 10 (32/64bit) en werkende internetverbinding.
Raadpleeg de Licentievoorwaarden