Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Milieu software

Schreurs Automatisering ontwikkelt al geruime tijd software op gebied van milieu en dan met name het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en Asbest.

Zo is ons programma Schreurs Toets & Rapportage (STR) ruim 20 jaar een begrip in de bodemwereld op gebied van toetsen aan het Bbk (voorheen Bsb en IPO).

Beschikbaar is ook Schreurs Botovatoets & Rapportage (SBR), een programma dat toetst met behulp van de door de overheid ontwikkelde service Botova.

NIEUW is de Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) voor de bepaling vand veiligheidsklasse conform CROW400.

Al jaren op zoek naar dat éne programma waarmee je snel en eenvoudig het asbestgehalte in grond en puin berekent?
Met Schreurs Asbesttoets & Rapportage (SAR) kan dat.

Maatwerk:
De programma's worden steeds verder aangepast/uitgebreid naar wensen van de licentiehouders en kunnen bijzondere toetsen worden uitgevoerd, bijv.;
toetsen aan de nieuwe regels voor verspreiden op aangrenzend perceel, op vergunningscriteria, etc..
Reeds ontwikkelde en beschikbare producten vindt u hieronder: