SOR - Schreurs Omgevingswet-toets & Rapportage

[Contact us for a price]
 

SOR toetst direct aan zowel het Bbk en Rbk (2022) onder de Omgevingswet als CROW400

SOR toetst, naast toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit onder de Omgevingswet, direct aan de veiligheidsklasse volgens de CROW400. 

Toetsing aan Omgevingswet:

 • alle toepassingen van grond en bagger binnen het kader van het Bbk en RBk 2022.
 • bouwstoffen binnen het kader van het Bbk en RBk 2022.
 • toetsen aan CROW400

Het programma leent zich uitstekend voor maatwerk toetsingen waarbij eigen inzicht en behoeften meegenomen moeten worden.

Het programma bevat onder andere de volgende features:

 • toetsen volgens het Bbk en het Rbk 2022 onder de Omgevingswet: grond en bagger, bouwstoffen
  • generiek en gebiedspecifiek (GB)
  • toetsen aan eigen acceptatie en vergunningseisen
  • toetsen als uitvoerder óf handhaver
  • algemeen, verspreiden(aangrenzend perceel, waterbodem zoet én zout) en emissie arme grond/bagger.
  • mogelijkheid om Barium mee te toetsen
  • mogelijkheid om stoffen uit te zetten
  • ook thermisch gereinigde grond, zeezand en bagger uit eigen beheergebied
  • Diepe plas (beschikbaar uiterlijk begin februari 2024)
 • toetsen volgens de Waterwet: waterbodem 
  • inclusief conclusies voor tussenwaarden
 • zéér gedetailleerde rapportages, compact en modern
 • overzicht van klasse bepalende stoffen in rapportage
 • startpagina voor meer overzicht
 • automatisch beveiligen van werkbladen in rapportage of exporteren als pdf
 • altijd toetsen conform de actuele wet- en regelgeving

Bepaling veiligheidsklassen:

 • Default: toets gebaseerd op recente stoffenlijst CROW400
 • Zeer uitgebreid stoffenpakket (meer stoffen dan de CROW400)
 • Keuzevrijheid: toetsen aan SRC of tussen- en interventiewaarde
 • Overzicht klasse-bepalende parameters
 • Automatische rapportage: importeren xml / txt bestand en rapportage met 1 druk op de knop
 • Meerdere monsters tegelijk importeren en toetsen
 • Per stof kunt u afwijken om een optimale risico-inschatting te maken

Voor uitgebreide toetsing aan PFAS verwijzen wij graag naar SPR (Schreurs PFAStoetsing & Rapportage), dit toetsprogramma wordt standaard bij het toestprogramma SOR geleverd.

Kosten Licentie SOR (Schreurs Omgevingswet-toets & Rapportage) toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit 2022 van het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en CROW400:

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 850,75
Extra Licentie € 329,50

Systeemeisen van Schreurs Automatisering software:   
Excel 2016 of hoger, vanaf Windows 10 (32/64bit) en werkende internetverbinding.
Raadpleeg de Licentievoorwaarden