SPR - Schreurs PFAS toets & Rapportage

[Contact us for a price]
 

Op 8 juli 2019 is het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" gepubliceerd. In dit handelingskader staan de (voorlopige) normen voor het toepassen van grond en bagger op land- en waterbodem. Naar aanleiding van dit handelingskader hebben wij SPR (Schreurs PFAS toets & Rapportage) aangepast. Inmiddels is het handelingskader enkele malen geactualiseerd. 

Op 13 december 2021 is de laatste geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd. Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en sediment delend

SPR toetst aan alle parameters en hanteert de actuele normstelling in het geactualiseerd handelingskader PFAS december 2021.

SPR versie 3.10 bevat de volgende features:

  • Generieke toetsingskaders volgens het laatste geactualiseerd handelingskader d.d. december 2021.
  • Toetst aan stoffenpakket bestaande uit 40 verschillende PFAS-verbindingen!
  • Toetsing aan volgens het handelingskader (o.a. toepassen op grond en baggerspecie, verspreiden op de kant en in een GBT).
  • Mogelijkheid om aan gebiedspecifieke normen te toetsen.
  • Automatisch importeren van XML-gegevens.
  • Automatisch importeren, toetsen en rapporteren in Excel of pfd.
  • Correctie % organisch stof conform het Tijdelijk handelingskader.
  • Individuele toetsing van groot aantal monsters tegelijk of het gemiddelde van max 3 monsters.

Het programma blijft de ontwikkelingen volgen op het gebied van handelingskader PFAS. 

 

Kosten Licentie SPR (Schreurs PFAStoets & Rapportage):

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 401,65
Extra Licentie € 160,65

Systeemeisen van Schreurs Automatisering software:   
Excel 2016 of hoger, vanaf Windows 10 (32/64bit) en werkende internetverbinding.
Raadpleeg de Licentievoorwaarden