Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

STR400


 

 

STR400 (Schreurs Toets & Rapportage), incl. veiligheidstoets obv CROW400Er is een nieuwe versie van STR; STR400. STR400 toetst ook direct de veiligheidsklasse volgens de CROW400. 

STR (Schreurs Toets & Rapportage) is ons welbekende programma voor het toetsen van:

 • alle toepassingen van grond en bagger binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • bouwstoffen binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit
 • landbodem binnen het kader van de Wet bodembescherming
 • grondwater (NEN5740)
 • waterbodem (NEN5720)
 • EXTRA optie: toetsen aan CROW400

Hieronder volgt een korte samenvatting van de nieuwe features:
 
Bepaling veiligheidsklassen:

 • Default: toets gebaseerd op CROW400
 • Zeer uitgebreid stoffenpakket (meer stoffen dan de CROW400)
 • Keuzevrijheid: toetsen aan SRC of tussen- en interventiewaarde
 • Overzicht klasse-bepalende parameters
 • Automatische rapportage: importeren xml / txt bestand en rapportage met 1 druk op de knop
 • Meerdere monsters tegelijk importeren en toetsen

 
Toetsing verspreiden baggerspecie 

Sinds enige tijd ligt de “Herziening beleid verspreiden aangrenzend perceel (incl. weilanddepots) versie 9.0” klaar om opgenomen te worden in het Rbk. De verwachting is dat met het opnemen van de normen gewacht wordt tot het inwerking treden van de Omgevingswet.

Voor velen kan het echter al belangrijk zijn om voortijdig de bagger te toetsen aan deze nieuwe normen zodat duidelijk wordt wat deze wijzigingen in de praktijk betekenen. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de verwachte nieuwe normen. Deze wijze van toetsing is ook opgenomen in STR400, keuze hiervoor kan gemaakt worden in het toetsscherm “Grond en bagger” (startBbk).

BELANGRIJK: Nog steeds is het mogelijk alleen gebruik te maken van STR zonder toetsing aan CROW400. Het programma blijft dan STR400, maar de optie om te toetsen aan CROW400 wordt dan uitgezet. 

Geïnteresseerd? Vul hier het formulier in en ontvang een gratis en vrijblijvende proeflicentie!


Systeemeisen

 • Vanafl Windows 10 
 • Vanaf Microsoft Excel 2016 
 • Werkende internetverbinding

Kosten STR400 

 Licenties STR400  Prijs excl. BTW  Opmerking
Eerste gebruiker  €775,-  (STR400 zonder optie toetsing CROW400 € 575,-)
+1 gebruiker  €300,-  Prijs voor iedere extra gebruiker
 Meer dan 5    Vraag ons om een offerte

10% korting i.c.m. lidmaatschap Schreurs Support óf licentie op SBR!
20% korting i.c.m. lidmaatschap Schreurs Support én licentie op SBR!

Hieronder volgen enkele screenshots van het programma STR400: