STR400 - Schreurs Toets & Rapportage (toetsen Bbk & CROW400)

[Contact us for a price]
 

STR400 toetst direct aan zowel het Bbk als CROW400

STR400 toetst, naast toetsing aan Bbk, direct aan de veiligheidsklasse volgens de CROW400. 

Toetsing aan Bbk:

 • alle toepassingen van grond en bagger binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • bouwstoffen binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit
 • landbodem binnen het kader van de Wet bodembescherming
 • grondwater (NEN5740)
 • waterbodem (NEN5720)
 • EXTRA optie: toetsen aan CROW400

Het programma leent zich uitstekend voor maatwerk toetsingen waarbij eigen inzicht en behoeften meegenomen moeten worden.

Het programma bevat onder andere de volgende features:

 • toetsen volgens Besluit en Regeling bodemkwaliteit: grond en bagger
  • generiek en gebiedspecifiek
  • toetsen aan eigen acceptatie en vergunningseisen
  • toetsen als uitvoerder óf handhaver
  • algemeen, verspreiden en grootschalige toetsing
  • mogelijkheid om Barium mee te toetsen
  • mogelijkheid om stoffen uit te zetten
  • ook thermisch gereinigde grond, zeezand en bagger uit eigen beheergebied
 • toetsen volgens de Wet bodembescherming: landbodem en grondwater
  • inclusief conclusies voor tussenwaarden
  • diep en ondiep grondwater
 • toetsen volgens de Waterwet: waterbodem (NEN5720)
  • inclusief conclusies voor tussenwaarden
 • zéér gedetailleerde rapportages
 • overzicht van klasse bepalende stoffen in rapportage
 • startpagina voor meer overzicht
 • automatisch beveiligen van werkbladen in rapportage
 • altijd toetsen conform de actuele wet- en regelgeving

Bepaling veiligheidsklassen:

 • Default: toets gebaseerd op recente stoffenlijst CROW400
 • Zeer uitgebreid stoffenpakket (meer stoffen dan de CROW400)
 • Keuzevrijheid: toetsen aan SRC of tussen- en interventiewaarde
 • Overzicht klasse-bepalende parameters
 • Automatische rapportage: importeren xml / txt bestand en rapportage met 1 druk op de knop
 • Meerdere monsters tegelijk importeren en toetsen
 • Toetsing aan Maximale waarden van PFOS, PFOA en GenX volgens tijdelijk handelingskader PFAS,
 • Per stof kunt u afwijken om een optimale risico-inschatting te maken

Extra: Toetsing verspreiden baggerspecie 

Sinds enige tijd ligt de “Herziening beleid verspreiden aangrenzend perceel (incl. weilanddepots) versie 9.0” klaar om opgenomen te worden in het Rbk. De verwachting is dat met het opnemen van de normen gewacht wordt tot het inwerking treden van de Omgevingswet.

Voor velen kan het echter al belangrijk zijn om voortijdig de bagger te toetsen aan deze nieuwe normen zodat duidelijk wordt wat deze wijzigingen in de praktijk betekenen. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de verwachte nieuwe normen. Deze wijze van toetsing is ook opgenomen in STR400, keuze hiervoor kan gemaakt worden in het toetsscherm “Grond en bagger” (startBbk).

 

Kosten Licentie STR400 (Schreurs Toets & Rapportage) toetsing aan Besluit bodemkwaliteit en CROW400:

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 830,00
Extra Licentie € 321,50

Systeemeisen van Schreurs Automatisering software:   
Excel 2016 of hoger, vanaf Windows 10 (32/64bit) en werkende internetverbinding.
Raadpleeg de Licentievoorwaarden