SCHREURS GROEP

Stuurgroep OBG stelt eindrapportage bodemconvenant vast

[Contact us for a price]
 

Description

De Stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater heeft op 5 april 2016 de eindrapportage Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 vastgesteld (zie bijlage).

Het aanpakken van de bodemverontreiniging is van groot belang voor de volksgezondheid, het ecosysteem en de kwaliteit van ons grondwater. Het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties heeft die taak met succes opgepakt. Overheden hebben effectief en efficiënt samengewerkt aan de doelen van het convenant. Er ligt voor de komende jaren nog een aanzienlijke laatste opgave, maar de weg naar een duurzaam gebruik van de ondergrond voor maatschappelijke opgaven is ingeslagen, en het afronden van de omvangrijke historische saneringsoperatie is eindelijk in zicht.

Bron: Rijkswaterstaat