SVR - Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (CROW400)

[Contact us for a price]
 

SVR is voor de bepaling van de veiligheidsklasse conform CROW400.

Het programma SVR voor het bepalen van de veiligheidsklasse bij het werken op of in en met verontreinigde bodem. Het programma is gebaseerd op de CROW400, opvolger van de CROW132 en heeft onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Klassebepaling per compartiment en per stof;

 • Per stof de mogelijkheid om te kiezen voor de toetsing aan SRC of tussen- en interventiewaarde;

 • Defaultknop om eigen gekozen toetsmogelijkheden terug te zetten naar oorspronkelijke waarden (SRC / interventiewaarde);

 • Overzicht klassebepalende parameters;

 • Overzicht klassebepalend compartiment;

 • Totaalresultaat per compartiment: veiligheidsklasse, toetsing vluchtig of niet vluchtig;

 • Overzicht beheersmaatregelen;

 • Import mogelijk txt/xml files;

 • Toetsing aan meer stoffen dan vernoemd in de SRC-lijst van de CROW400;

 • CROW400 waarden zijn aangepast aan de laatste versie stoffenlijst CROW400.
 • Correct lutum en organisch stof conform Bbk. 
   
 • Indien geen SRC waarde aanwezig, maar wel een Interventiewaarde, dan wordt automatisch aan Interventiewaarde getoetst.

 • Sommen van de som-parameters worden door SVR berekend a.h.v. de individuele stoffen. 

 • Maximale waarden van PFOS, PFOA en GenX zijn aangepast aan tijdelijk handelingskader PFAS d.d. 18 juli 2019.

 • Per stof kunt u als HVK'er afwijken om een optimale risico-inschatting te maken.

Gebruikers van software SVR zijn erg enthousiast over het programma!

Onze huidige gebruikers zijn zeer enthousiast en geven aan dat toetsing met SVR 
(Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage) eenvoudig en doeltreffend is. 
Groot voordeel wat men ervaart is de mogelijkheid om in een keer meerdere monsters 
te importeren en te toetsen aan CROW400. Analyse getallen behoeven dus niet nogmaals handmatig te worden ingevoerd. 

Lees hieronder de bevindingen van enkele licentiehouder, waaronder van een gediplomeerd Hoger Veiligheidskundige 
inzake het gebruik van SVR:
 

Kosten Licentie SVR (Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage):

 Kostenoverzicht Kosten excl. BTW per jaar:
Eerste Licentie € 401,65
Extra Licentie € 160,65

Systeemeisen van Schreurs Automatisering software:   
Excel 2016 of hoger, vanaf Windows 10 (32/64bit) en werkende internetverbinding.
Raadpleeg de Licentievoorwaarden