UItspraak gebruik Rubbergranulaatkorrels op kunstgras

[Contact us for a price]
 
Bij besluit van 24 november 2020 heeft het college afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting om handhavend op te treden tegen het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" voor kunstgrasvelden van voetbalverenigingen. Op de locaties zijn sportcomplexen gevestigd met diverse voetbalvelden. De gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar en beheerder van deze complexen. De afzonderlijke voetbalverenigingen zijn gebruikers. De Stichting heeft het college op 8 juli 2020 verzocht om handhavend op te treden wegens het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" voor de voornoemde velden op de locaties. Volgens haar wordt met dit gebruik artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) overtreden, omdat - kort samengevat - uit diverse onderzoeken van RIVM, STOWA en SGS INTRON volgt dat rubbergranulaatkorrels uit bodemverontreinigende stoffen bestaan, die (kunnen) uitlogen en daarmee een gevaar voor de bodem onder en rondom een kunstgrasveld vormen.

Uitspraak (202103735-rubbergranulaat.pdf, 570 Kb) [Download]