Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

[Contact us for a price]
 

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 naar de Tweede Kamer. Hij doet dit mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook stuurt hij de evaluatie van Het Versnellingshuis Nederland Circulair! Daarbij gaat hij in op beide publicaties.

Het rapport bevat de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023. Het geeft een overzicht van ontwikkelingen in circulaire economie. Daarbij gaat het om nieuwe activiteiten en de voortgang van lopende activiteiten binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

"De ICER van het PBL maakt duidelijk dat er meer nodig is om het doel om in 2050 volledig circulair te worden, te halen. Keuzes tot intensiveren van beleid zijn aan het nieuwe kabinet. Zoals in de ICER is aangegeven, is het raadzaam om daarbij nadrukkelijk te kijken naar richtinggevende en stimulerende maatregelen om de koploperspositie die Nederland heeft, te behouden12 en een circulaire economie tot het nieuwe normaal te maken. Het belang is groot, en het tempo mag niet vertragen.
De transitie naar een circulaire economie is een opdracht voor overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en burgers. Kortom, voor de samenleving als geheel. Zowel de actualisatie als de ervaringen met het Versnellingshuis Nederland Circulair! laten zien dat we verder komen als we met verschillende partijen de handen ineen slaan. Gezamenlijk werken wij verder aan de ambitie om te komen tot een circulair Nederland in 2050"

Bijlagen:

- Kamerbrief over actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023
- Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023
- Eindrapport evaluatie van Het Versnellingshuis Nederland Circulair!
- Bijlagen I, II, III bij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

 

Kamerbrief over actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 (aanbieding-uitvoeringsprogramma-circulaire-economie-2021-2023.pdf, 504 Kb) [Download]

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 (uitvoeringsprogramma-circulaire-economie.pdf, 2,488 Kb) [Download]

- Eindrapport evaluatie van Het Versnellingshuis Nederland Circulair! (Kamerbrief_pbl-integrale-circulaire-economie-rapportage.pdf, 339 Kb) [Download]

Bijlagen I, II, III bij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 (uitvoeringsprogramma-circulaire-economie-bijlage.pdf, 848 Kb) [Download]