SCHREURS GROEP

Uw reactie gevraagd op ontwerp-protocol 7511 - Ontwateren en rijpen van baggerspecie

[Contact us for a price]
 

Description

De laatste maanden is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van protocol 7511. SIKB is dan ook blij met het resultaat, de ontwerpversie 4 van protocol 7511; Ontwateren en rijpen van baggerspecie.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-wijziging vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB nodigt alle andere belanghebbende partijen van harte uit om te reageren op dit ontwerp.

Wat is anders in deze nieuwe versie? Allereerst is de tekst van het protocol bondiger en scherper gemaakt, zodat duidelijker is aan welke eisen bij het ontwateren en rijpen van baggerspecie voldaan moet worden. Verder gaat de nieuwe versie van het protocol alleen over ontwateren en rijpen en bovendien alleen over milieuhygiënische toepasbare baggerspecie. Landfarming en zandscheiding, en bewerking van niet toepasbare baggerspecie behoren niet meer tot de reikwijdte van protocol 7511, maar zullen na vaststelling van deze versie onder de reikwijdte van protocol 7510 gaan vallen.  Daarnaast gaat het nieuwe protocol alleen over milieuhygiënische randvoorwaarden voor het ontwateren en rijpen van baggerspecie en zijn geen eisen meer gesteld aan het proces zelf, omdat dat veel maatwerk behoeft. Het nieuwe protocol sluit bovendien beter aan bij de eisen die in BRL 9335 aan onder meer het samenvoegen en splitsen van partijen wordt gesteld.

Wij vragen u om uw suggesties en opmerkingen over het ontwerp aan ons door te geven. Daarmee zijn wij beter in staat een protocol te maken dat optimaal aansluit bij de huidige praktijk en de wensen van u als gebruiker.

U kunt tot uiterlijk 10 september 2016 reageren op het ontwerp-protocol 7511 (versie 4)

Algemene informatie
De volledige tekst van het ontwerp-protocol is hier te vinden. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar op het ontwerp tot uiterlijk 9 september 2016 sturen aan info@sikb.nl.

Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformat
SIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format
. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de accreditatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bron: SIKB