3 daagse Cursus Monsterneming en toepassen van grond, bagger en bouwstoffen [CLONE]

[Contact us for a price]
 

Samenvatting

Het uitvoeren van een partijkeuring en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen is niet zo standaard als vaak wordt gedacht. Zowel het Besluit als de BRL staan vol met voetnoten en uitzonderingsregels waardoor iedere toepassing maatwerk is. Om te zorgen dat het traject vanaf het vrijkomen van het materiaal tot aan de toepassing goed verloopt is kennis van de regels en mogelijkheden van groot belang.

Bij deze cursus volgt u de 2-daagse cursus Bbk waarin u we ingaan op de toepassingseisen en - mogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen. We behandelen de belangrijkste onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit en gaan in op de toetsregels van bodem, grond, bagger en bouwstoffen. De derde dag is gericht op de monsterneming zelf; de eisen die de BRL SIKB 1000 stelt, het bepalen van de greep- en monstergrootte en het opstellen van het monsternemingsplan en -verslag. Bij alle 3 de dagen is er ruimte voor oefeningen, vragen en discussie en wordt er aandacht besteedt aan de knelpunten in de praktijk.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met het Besluit bodemkwaliteit: adviseurs, projectleiders, projectmanagers, beleidsmedewerkers, handhavers, juristen, maar bijvoorbeeld ook milieukundig begeleiders.

Locatie & Kosten

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.
Kosten voor deze cursus zijn als volgt:

3 cursusdagen €1950,-

Over ons
Schreurs Opleidingen is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodemgerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten willen wij graag op diverse manieren delen door middel van cursussen, advies, software en nog veel meer. Interesse in wat Schreurs Groep voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact
Heeft u vragen over deze of een van onze andere cursussen/workshops? Neem dan gerust contact met ons op via info@schreurs-opleidingen.nl.
Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier!

Dag 1; Algemene regels en uitganspunten

 • Uitganspunten
  • Doelstelling en wettelijk kader Bbk
  • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
  • Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken,
 • Definities en begrippen
  • Grond en baggerspecie
  • Bouwstof
  • Werk
  • Functioneel zijn van een toepassing
  • Wie is bevoegd gezag voor wat?
 • Kwaliteit van de uitvoering
  • Certificatie en erkenning personen en instellingen
  • Onafhankelijkheid
 • Bouwstoffen
  • Reikwijdte
  • Regels en vrijstellingen
  • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
  • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
  • Bepaling samenstelling en emissie
  • Toetsen aan de maximale waarden
  • Samenvoegen en splitsen partijen
  • IBC maatregelen
  • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
 • Grond & baggerspecie
  • Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
  • Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
  • Kwaliteitsverklaringen
  • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
  • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
  • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
  • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
  • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater
 • Slot- en overgangsbepalingen
  • Slot- en overgangsbepalingen Bbk
  • Overgangsbepalingen Rbk; aanvulling op bepalingen in Bbk H5
  • Geldigheid bewijsmiddelen; gebruik oude en nieuwe bewijsmiddelen

 

Dag 2; Toetsen

 • Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk); korte intro
  • De uitgangspunten nog eens op een rij
  • Wettelijk kader, kwaliteitsverklaringen, categorieën
 • Samenstellingsanalyse, de uitloogproeven en de emissieberekeningen
  • Welke analyses moeten wanneer worden verricht
  • Wat houden de uitloogproeven in, wanneer welke proef inzetten?
  • Zijn verkorte proeven toegestaan, hoe om te gaan met beschikbaarheidsproef
  • Hoe en wanneer bepalen we de emissie; uitzonderingsregels en kritische punten?
  • Waar op letten bij de resultaten van het laboratorium
 • Toetsen bouwstoffen
  • Regels bij toepassen van bouwstoffen
  • Knelpunten
  • Toetsen bouwstoffen, nieuwe normen en regels
 • Oefeningen
  • Toetsen toepassing partij granulaat in een werk
 • Toetsen grond & baggerspecie (ingrijpende wijzigingen per 1-7-2013)
  • Berekeningswijze van de emissie, correctiewijzen lutum en organisch stof (nieuw)
  • Keuze uit de stoffenpakketten
  • Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
  • Toetsen in generiek kader; landbodem (nieuw)
  • Toetsen bij verspreiding baggerspecie
  • Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
  • Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
  • Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
  • Toetsing grootschalige partijen
  • Opsplitsen en samenvoegen
  • Aanpak volgens de NEN5740, BRL9335, Schreurs Milieuconsult
 • Oefeningen
  • Toetsen van een partij grond voor verschillende toepassingen (land- en waterbodem)

 

Dag 3; Monsterneming

 • Het Besluit bodemkwaliteit en de monsterneming
 • Uitgangspunten en algemene regels
 • Proeven, analyses en monsterneming
 • Accreditatie/certificatie monsterneming conform AS/BRL1000
  • Accreditatie/certificatie conform AS1000 resp. BRL1000
  • Welke eisen worden gesteld aan de monsternemers en projectleiders?
  • Eisen aan de offerte en rapportage
  • Eisen aan de uitbesteding en inhuur personeel
  • Kwaliteitsbewakingspunten bij de monsterneming
  • 1e en 2e lijnscontrole
 • Monsterneming van grond (G) en niet-vormgegeven (N) bouwstoffen
  • Minimale en effectieve greep- en monstergrootte
  • Aselecte monsterneming
  • Statische partijen (coördinatiestelsel, depot, in situ)
  • Materiaalstromen (transportband, stortstroom)
  • Monstervoorbehandeling en monsteroverdracht
  • Oefeningen
 • Vervolg: Monsterneming van grond (G) en niet-vormgegeven (N) bouwstoffen
 • SIKB BRL/AS 1000 en protocollen 1001 en 1002
 • Inhoud monsternemingformulieren
 • Oefenen en vragen

 

NIEUWS

No posts found

Write a review