Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Vergelijk toetsprogramma's


 

 

Hieronder vindt u een vergelijking van verschillende toetsprogramma's:

STR: Schreurs Toets & Rapportage, een Excel-gebaseerd toetsprogramma.
SBR: Schreurs Botovatoets & Rapportage, een windowsapplicatie om te toetsen via de Botova-webservice.
LAB: wat kunt u als u via het lab toetst?

 

  STR SBR LAB

Toetsingen

     

Besluit bodemkwaliteit

     

Landbodem

Waterbodem

Grond

Baggerspecie

Bouwstoffen

*

 

     

Generiek

Gebiedspecifiek

Verspreiden baggerspecie

Grootschalige bodemtoepassingen

Emissie (grond en bouwstoffen)

Wet bodembescherming

     

Landbodem

Grondwater (diep en ondiep)

Waterbodem

 

     

Toetsing tussenwaarde

Materialen en stoffen

     

Thermisch gereinigde grond, zeezand, zeezand in brak-/zeewater, baggerspecie uit eigen beheergebied

Stoffen in pakketten A, B, C1, C2 en C3

Barium (oude toetswaarden / antropogene bron)

 

     

Functionaliteit

     

Algemeen

     

Toetsing als handhaver

Maatwerk mogelijk

Eigen normen

Invoer van gegevens

     

Handmatige invoer

Bulk invoer

Meetwaarden uitschakelen

Alle importbestanden mogelijk

Exporteren xml gegevens

Toetsing aan oude normen

Rapportage

     

Gedetailleerde rapportage voor meer inzicht

Eigen bedrijfslogo in rapportage

Eigen bedrijfsgegevens in rapportage

Maatwerk rapportage mogelijk

Diverse soorten toetsingen in 1 overzicht

Meerdere monsters in 1 rapportage incl. overzichtsblad

Klassebepalende parameters

CROW-132 veiligheidsklasse

 

     

Overig

     

Algemeen

     

Wijze van toetsing

eigen systeem BoToVa BoToVa

Systeem

stand alone internet nodig internet nodig

Systeemeisen

     

Besturingssysteem

Windows
XP, Vista, 7, 8
Windows
7, 8
Web based

Software

Excel 2007
of hoger
installatie
rechten nodig
webbrowser

 

*: wordt binnenkort verwacht