Verhardingsonderzoek voor bodemonderzoekers

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
Met regelmaat worden bij bodemonderzoek ook verhardingen onderzocht. Als dit asfaltverhardingen zijn dienen deze conform de protocollen van CROW-publicatie 210 te worden uitgevoerd en onderzocht. Vaak zijn er ook wegfunderingen aanwezig die veelal indicatief worden onderzocht om de herbruikbaarheid van deze vrijkomende materialen te bepalen.

De cursus gaat in op de wegenbouwkundige aspecten die van belang zijn voor verhardingsonderzoek binnen een bodemonderzoek. Als er asfalt in een monster wordt aangetroffen is het van belang om een inschatting te maken van de herkomst hiervan. Dit om te voorkomen dat er direct de conclusie wordt getrokken dat deze niet-herbruikbaar is vanwege een te hoog minerale-oliegehalte. Middels gedegen onderzoek en kennis over hergebruiksmogelijkheden van (funderings-)materialen, kan in veel gevallen de conclusie ‘herbruikbaar onder voorwaarden’ zijn.

Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders en monsternemers die verhardingsonderzoeken/ bodemonderzoeken uitvoeren/begeleiden. De cursus is ook uitermate geschikt voor personen voor wie (wegenbouwkundige) kennis bij bodemonderzoeken van belang is.  


Locatie

Seats2Meet te 's-Hertogenbosch.


Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 845,- (excl. BTW). 

Programma

 • Inleiding wegenbouwkunde;
 • CROW 210 omgaan met vrijgekomen asfalt
  • Boorplan;
  • Onderzoeksstrategie;
  • Rapportage ten behoeve van asfaltcentrale.
 • Indicatief funderingsonderzoek
  • Aandachtspunten bij monsterneming;
  • Beoordeling van resultaten;
  • Hergebuiksmogelijkheden verschillende (funderings-)materialen.
 • Rapportage van gecombineerde verhardings- en bodemonderzoeken.
NIEUWS
De cursus liep wat uit
Cursus was leerzaam, veel geleerd over asfaltonderzoek en funderingsonderzoek!
De docent legde alles helder en stapsgewijs uit. Hierbij was ook ruimte voor vragen / discussie. De cursus heb ik digitaal gevolgd. Het was erg fijn dat dit mogelijk was. Ik was de enige die de cursus digitaal volgde. Meer mensen wordt lastig, omdat er vertraging zit in de lijn.
Tip: morgendeel inkorten, middagdeel erg interessant. Van te voren iets meer van verwacht voor monsternemers.
Figuren van CROW210 waren erg verduidelijkend, aanloop wat langdradig.
Tip: Korter ochtenddeel en langer over het onderzoek van asfalt
Docent was goed, cursus was soms wat te langdradig
Write a review