Verhardingsonderzoek in bodem en hergebruiksmogelijkheden

[Contact us for a price]
 

Met regelmaat worden bij bodemonderzoek ook verhardingen onderzocht. Als dit asfaltverhardingen zijn dienen deze conform de protocollen van CROW-publicatie 210 te worden uitgevoerd en onderzocht. Vaak zijn er ook wegfunderingen aanwezig die veelal indicatief worden onderzocht om de herbruikbaarheid van deze vrijkomende materialen te bepalen.

De cursus gaat in op de wegenbouwkundige aspecten die van belang zijn voor verhardingsonderzoek binnen een bodemonderzoek. Als er asfalt in een monster wordt aangetroffen is het van belang om een inschatting te maken van de herkomst hiervan. Dit om te voorkomen dat er direct de conclusie wordt getrokken dat deze niet-herbruikbaar is vanwege een te hoog minerale-oliegehalte. Middels gedegen onderzoek en kennis over hergebruiksmogelijkheden van (funderings-)materialen, is een meer circulaire inzet van vrijkomende materialen misschien toch mogelijk.

Doelgroep
De cursus richt zich met name op projectleiders die gecombineerde verhardings- en bodemonderzoeken uitvoeren/begeleiden. De cursus is ook uitermate geschikt voor personen voor wie wegenbouwkundige kennis bij bodemonderzoeken van belang is.  

Programma

 • Inleiding wegenbouwkunde;
  • Opbouw wegconstructie
   • consequenties voor onderzoek en monsterneming
 • Besluit bodemkwaliteit
  • Bouwstoffen, (Grond en baggerspecie)
  • Bouwstoffen
   • V/NV-bouwstoffen
   • Uitzonderingsregels art 29
   • Uitzonderingsregels voetnoten bijlage A Rbk
   • Materialen en hergebruik/noodzakelijk onderzoek
 • Indicatief onderzoek vrijkomende bouwstoffen
  • Aandachtspunten bij monsterneming
  • Beoordeling van resultaten
  • Hergebruiksmogelijkheden verschillende (funderings-)materialen

 • CROW 210 omgaan met vrijgekomen asfalt
  • Gedetailleerde behandeling van de verschillende protocollen.
  • Boorplan;
  • Onderzoeksstrategie;
  • Eisen aan rapportage ten behoeve van asfaltcentrale.

 • Rapportage van gecombineerde verhardings- en bodemonderzoeken.
 • 18 april 2023

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  1 dag van 09:00 - 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 865,- excl. btw

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Persoonlijk weinig voorkennis
Technisch ben ik niet zo sterk, maar het werd wel duidelijk uitgelegd zodat het goed te volgen was. Tip: misschien wat meer foto's van verschillende bouwstoffen en asfaltsoorten ter ondersteuning voor degene die er niet bekend mee zijn en een begrippenlijst met afkortingen. Verder alles uitstekend!
De cursus liep wat uit
Cursus was leerzaam, veel geleerd over asfaltonderzoek en funderingsonderzoek!
De docent legde alles helder en stapsgewijs uit. Hierbij was ook ruimte voor vragen / discussie. De cursus heb ik digitaal gevolgd. Het was erg fijn dat dit mogelijk was. Ik was de enige die de cursus digitaal volgde. Meer mensen wordt lastig, omdat er vertraging zit in de lijn.
Tip: morgendeel inkorten, middagdeel erg interessant. Van te voren iets meer van verwacht voor monsternemers.
Figuren van CROW210 waren erg verduidelijkend, aanloop wat langdradig.
Tip: Korter ochtenddeel en langer over het onderzoek van asfalt
Write a review