SCHREURS GROEP

Vlaamse overheid tekent Convenant met Nederlandse thermische reinigers voor teerasfalt

[Contact us for a price]
 

Description

Unieke afspraak voor duurzame verwerking van teerhoudend asfalt in Vlaanderen.

Op 12 maart 2018 hebben Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de drie Nederlandse thermische reinigers ATM, Recycling Kombinatie REKO en Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv het Convenant “Thermische behandeling van teerhoudend asfaltpuin uit infrastructuurwerken, wegenbouw en -onderhoud in Vlaanderen” ondertekend. Een logisch gevolg van de strengere wetgeving in Vlaanderen met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG). Vanaf 1 januari 2019 is teerhoudende asfaltgranulaten vermengd met cement in funderingen in Vlaanderen niet meer toegelaten. Per 1 januari 2018 werd deze toepassing door het AWV al niet meer in standaard bestekken opgenomen.

Download hieronder het gehele artikel.

Bron: Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

Attachments

Persbericht Vlaams TAG Convenant (Persbericht_Vlaams_TAG_Convenant_2018.pdf, 80 Kb) [Download]