Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022

[Contact us for a price]
 

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Voortgangsbericht Circulaire Economie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast stuurt zij de Rode Draden Notitie van het Versnellingshuis Nederland Circulair! Zij bespreekt beide rapporten.

Ook gaat zij in op de motie van het Tweede Kamerlid Van Eijs (D66). De motie verzoekt de regering om het Versnellingshuis in te stellen als ondernemersloket voor belemmeringen in wetten en regelgeving. Het Voortgangsbericht Circulaire Economie (CE) is onderdeel van de beleidscyclus van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (UPCE). Het voortgangsbericht geeft kort de stand van zaken weer van de overgang (transitie) naar een circulaire economie.

Met uitzondering van recycling worden in het coalitieakkoord geen concrete circulaire handelingsstrategieën benoemd. PBL gaf eerder aan dat voor de transitie naar een circulaire economie heldere (ofwel concretere) doelen nodig zijn om te bepalen of het grondstoffengebruik en de effecten daarvan in het juiste tempo de gewenste kant op gaan. Daarnaast zijn doelen een belangrijk sturingsinstrument. Het is helder dat een intensivering van beleidsinzet nodig is en het tempo van de transitie omhoog moet om de doelen te behalen. De komende tijd wordt uitgewerkt op welke wijze het kabinet invulling gaat geven aan het behalen van de doelstelling om in 2050 circulair te zijn.

In het nieuwe uitvoeringsprogramma neem ik de aanbevelingen van het PBL Voortgangsbericht en de gesignaleerde belemmeringen in de Rode Draden notitie mee. Voor het komende half jaar zijn vooral twee zaken van belang:

  • het formuleren van een klimaatdoel voor circulaire economie, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord en
  • het formuleren van heldere doelstellingen voor circulaire economie in den brede.

    In het voorjaar verwachten we nadere informatie over de inzet op de circulaire economie. 

bijlage 1 rode draden notitie 2022 versnellingshuis (bijlage_1_rode_draden_notitie_2022_versnellingshuis.pdf, 5,410 Kb) [Download]

pbl voortgangsbericht 2022 nederland circulair (pbl-voortgangsbericht-2022-en-rode-draden-notitie-van-het-versnellingshuis-nederland-circulair.pdf, 230 Kb) [Download]

bijlage 2 pbl voortgangsbericht ce 2022 (bijlage-2-pbl-voortgangsbericht-ce-2022.pdf, 685 Kb) [Download]