SCHREURS GROEP

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

[Contact us for a price]
 

Description

Wet van 19 februari 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met
inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem
(Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

Raadpleeg hier het bijbehorend document

Reviews

No posts found

Write a review