Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Wijziging Wet Milieubeheer (asbest en asbesthoudende producten)


Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt een en nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten naar de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel hierin is de vereenvoudigede wijze waarop de asbesthoudende toplaag van de bodem in de afwateringszone mag worden verwijdert. Voor meer informatie zie de Nota van wijziging